Xe Attrage 2019 đã chạy 9000km có thực sự tiết kiệm xăng